Tilstandsvurderingen

Vi fortager gerne en tilstandsvurdering af dine idriftsatte filterposer, hvor vi kan teste om jeres filterposer fungerer optimalt, eller om der er mulighed for optimering – og dermed udsigt til større effektivitet og besparelse. Med vores tilstandsvurdering har I mulighed for at få overblik over filteranlæggets effektivitet.
Filterposens tilstand er en indikator for hvordan filteret arbejder i relation til støvmængde, temperatur, luftgennemstrømning, slitage samt defekter på poserne. Alle forhold som er afgørende for valg af materiale til filterposerne samt udformning af disse.

Vi tester på disse parametre:  luftgennemgang, vægt, tykkelse, trækstyrke, rivestyrke, forlængelse samt krympetest.

Tilstandsvurdering med mikroskopering samt test af støvarter

Vi har også mulighed for at teste støvets PH-værdi og forskellige mediers støvbæreevne hvis der er behov for dette.  Efter udført tests sender vi en udførlig tilstandsrapport til jer.

Rapporten kan bl.a. indeholde en vurdering af eksisterende levetid samt forslag til optimering af filtermediet.

Skal I have fortaget ombygning af eksisterende anlæg i forbindelse med optimering af filterposer, er det en opgave vi kan håndtere med stor erfaring og ekspertise. På sigt kan man ofte opnå store besparelser ved at fortage en optimering af sine filterposer.

Med vores tilstandsvurdering får i:

  • Overblik over jeres filters tilstand
  • Mulighed for at optimere driften af jeres filteranlæg
  • Viden om evt. uhensigtsmæssigt slid
  • Fejlfinding på poser og anlæg

I er velkommen til at kontakte os for nærmere informationer.